2016 Een verhaal
van vooruitgang

miljard EUR voor de Fortisschikking

Door de Fortisschikking herwint Ageas zijn flexibiliteit en gaat de focus opnieuw volledig naar zijn verzekeringsactiviteiten

Boodschap aan de aandeelhouders

Beste aandeelhouders,

Terugkijkend op 2016 zijn we tevreden met wat we bereikt hebben. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk hebben we sterke resultaten behaald en vooruitgang geboekt op een groot aantal van onze doelstellingen voor Ambition 2018.

Een jaarverslag concentreert zich van nature op verwezenlijkingen op de korte termijn. Vanuit zijn filosofie kijkt Ageas echter liever naar de lange termijn. Onze cultuur vormt de basis voor duurzame en voorspelbare groei en geeft ons de kans om toegevoegde waarde te creëren voor elke stakeholder, van werknemers en partners tot klanten en investeerders. Deze visie is het uitgangspunt voor al onze beslissingen.

Onze cultuur vormt de basis voor duurzame en voorspelbare groei. Ze creëert toegevoegde waarde voor elke stakeholder.

Veelbewogen jaar, solide prestaties

In het afgelopen jaar bereikten wij een aantal belangrijke mijlpalen op de weg naar duurzame groei. Zo startten we nieuwe activiteiten in de Filipijnen en Vietnam; en voltooiden we de overname van de verzekeringsactiviteiten van AXA in Portugal. Daarnaast verzorgden we een soepele transitie naar Solvency II en kwamen we tot een schikking met de belangrijkste claimantenorganisaties in de zaak over het Fortisverleden.

2016 was een jaar waarin de meeste segmenten sterker presteerden, zowel in Leven als Niet-Leven. Het premie-inkomen bleef stijgen tot EUR 31,7 miljard door de Aziatische en Belgische activiteiten Leven, maar ook door die van Continentaal Europa. Het nettoresultaat Verzekeringen bedroeg EUR 721 miljoen door de uitzonderlijke lasten in het VK voor herstructureringen en versterking van reserves. De opbrengsten van de verkoop van de Hongkong-activiteiten zorgden dan weer voor een boost. Het resultaat weerspiegelt ook de veerkrachtige prestaties die in België geleverd werden en de verbeterde resultaten in Azië en Continentaal Europa. De balans bleef echter sterk, met het eigen vermogen op 9,6 miljard euro en een sterke solvabiliteitsratio van de verzekeringsactiviteiten, die met 179% beter deed dan de vooropgestelde doelstelling.

Uitgaande van deze solide basis stelde de raad van bestuur de aandeelhouders voor een totaal brutocashdividend van EUR 2,10 uit te keren voor de resultaten van 2016. EUR 0,40 daarvan is een uitzonderlijke component als gevolg van de verkoop van de activiteiten in Hongkong. In 2016 is onze keuze om een evenwichtig en gediversifieerd businessmodel te creëren, gespreid over verschillende markten, verschillende producten en verschillende kanalen, de juiste gebleken.

De juiste keuzes voor een veelbelovende toekomst

Dagelijks worden veel van onze voorspellingen over de toekomst van de markt en de verwachtingen van de klant bevestigd. Dit zien we terug in de manier waarop onze organisatie zich ontwikkelt, maar ook in de reactie van onze concurrenten. Wij staan achter de strategische keuzes die we binnen Ambition 2018 hebben gemaakt. Ze stellen ons in staat om in te spelen op die evolutie.

We hebben consequent bewezen dat we bereid zijn moeilijke en soms moedige beslissingen te nemen. Dit kwam het sterkst tot uiting in de overeenkomst die wij bereikten met de claimantenorganisaties. We hadden een langdurige strijd kunnen voeren in iedere zaak die tegen Ageas werd aangespannen. Maar we stelden het belang van de Groep en zijn stakeholders telkens voorop in onze besluitvorming.

De onzekerheden uit het verleden zijn bijna volledig afgerond. Hierdoor herwinnen we onze volledige financiële en strategische flexibiliteit, waardoor we ons kunnen concentreren op de verdere uitbouw van onze verzekeringsactiviteiten. We zijn ervan overtuigd dat Ageas hierdoor steeds aantrekkelijker zal worden voor investeerders.

De toekomst brengt altijd nieuwe uitdagingen. Maar het voordeel van een crisis is dat je er sterker uitkomt en waardevolle ervaring opdoet. In een crisis word je gedwongen om actie te ondernemen, uit je vaste gewoontes te stappen en je te bezinnen over de toekomst. Dat is precies wat wij gedaan hebben, en het leidde naar duurzame groei.

Tot zover de terugblik. Bedrijven worden nooit beloond voor prestaties uit het verleden, alleen voor hun toekomstige resultaten. We moeten onze beloftes verder blijven waarmaken, presteren, en ons aanpassen aan de realiteit van de markt. Hoe die er op dat moment ook uitziet. Ageas heeft keer op keer bewezen dat het hiertoe in staat is. Het DNA van ons bedrijf is niet voor niets "doen" en dan "praten". Wij maken onze beloftes waar: dat is wat telt. En 2016 heeft dit bewezen.

Het DNA van ons bedrijf is "doen" en dan "praten"

miljoen verzekerde motorrijtuigen bevorderen de groei van premie-inkomens in het VK

We richten ons op wat voor onze klanten, makelaars en partners belangrijk is.

Ageas UK evolueert naar sterk gemeenschappelijk businessmodel

2016 was voor Ageas UK een jaar van transitie. De onderschrijvingsactiviteiten en het particuliere aanbod, die eerst gescheiden waren, zijn samengevoegd tot één enkel verzekeringsbedrijf dat de markt via drie kanalen benadert: makelaars, partners en direct. Gelijktijdig werd een nieuw governance model en een nieuwe centrale organisatiestructuur ingevoerd die de efficiëntie bevorderen. Ze zorgen ervoor dat we elk kanaal op de beste manier kunnen ondersteunen. Door deze verandering kunnen we optimaal gebruikmaken van ons schaalvoordeel. Het geeft ons ook de kans om onze bedrijfscultuur te verstevigen.

De laatste jaren zijn er op de verzekeringsmarkt in het Verenigd Koninkrijk veel zaken veranderd. Zo kregen we te maken met veranderende wet- en regelgeving en nieuwe distributiekanalen, en veranderde de manier waarop prijzen-vergelijkende websites hun prijzen weergeven. Dit heeft delen van onze business onder druk gezet. We hebben stappen ondernomen om die daling tegen te gaan, maar dat bleek onvoldoende om de prestaties te verbeteren. Helaas was het hierdoor niet meer haalbaar om drie vestigingen open te houden. In overleg met onze werknemers hebben we besloten om dit aantal terug te brengen door ons kantoor in Glasgow te sluiten. Daarnaast boekten we eenmalige kosten voor uitzonderlijke onderschrijvingsversliezen in Speciale risico’s en versterkten we onze reserves vooruitlopend op en ook na de aankondiging van de herziening van de Ogden-disconteringsvoet die gebruikt wordt in schadedossiers voor persoonlijke letsel. De impact van al deze elementen leidde in 2016 tot een negatief resultaat in het Verenigd Koninkrijk.

We blijven ons inzetten om onze herkenbaarheid in de markt en daarom onze merkenportefeuille te vereenvoudigen. We haalden kleinere merken als Castle Cover, Auto Direct, Cover Direct en Done Deal van de markt. Zo kunnen we ons volledig toeleggen op de ontwikkeling van onze belangrijkste merken in het Verenigd Koninkrijk.

Gespecialiseerde portefeuilles groeien aanzienlijk

Ondanks dit overgangsjaar is de omzet binnen de productgroepen Auto, Woning en Commerciële verzekeringen gestegen. De prijs van autoverzekeringen is over de gehele markt gestegen. Premies voor woningverzekeringen blijven dalen, ondanks de aanhoudende impact van ongunstige weersomstandigheden. Makelaars kiezen steeds vaker voor Ageas omdat zij onze persoonlijke benadering, ons oog voor detail en onze uitmuntende schadediensten op prijs stellen. Ze weten ook dat we hen zullen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun activiteiten. Dit zien we aan de stijging van onze Net Promoter Score die de bereidheid van makelaars meet om ons aan te bevelen. Ze steeg van +47 in 2014 naar +55 dit jaar. Tijdens de Insurance Times Awards in december verkozen makelaars ons zelfs tot Personal Lines Insurer of the Year. Naast reguliere verzekeringen zagen we een groei van 40% in onze gespecialiseerde portefeuilles, waaronder motorfietsen, oldtimers, caravans en woningen met rietdak. En deze trend zal zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten.

Ook in de kmo-sector boeken we vooruitgang met onze initiatieven. Zo ontwikkelden we samen met makelaar Darwin Clayton een online product op maat: Darwinsure. Daarnaast gingen we een belangrijk nieuw strategisch partnership aan met Towergate. Binnen deze vijfjarige samenwerking bieden we jaarlijks ruimte voor onderschrijvingen met een totale waarde van EUR 71 miljoen op het gebied van Bedrijfswagens, Woning en Aansprakelijkheid.

Naar innovatieve digitale oplossingen

Binnen Ambition 2018 zoeken we steeds naar nieuwe innovatieve en klantgerichte oplossingen zoals Back Me Up, een digitaal verzekeringsvoorstel dat zich richt op millennials en samen met hen werd uitgewerkt.

Daarnaast zijn we bezig met het moderniseren van onze marketingactiviteiten. Er is steeds meer vraag naar digitale oplossingen. Om klanten te bereiken moeten we meer en beter gebruik maken van sociale media. De aanpak van Back Me Up is daar een goed voorbeeld van.

Partnerships blijven centraal staan in onze strategie voor het Verenigd Koninkrijk. In 2016 brachten we samen met Age UK een nieuw pakket op de markt om onze 10 jaar lange samenwerking verder te versterken. Ook gingen we een nieuw vijfjarig partnership aan met Connells Estate Agency.

Binnen het kader van Ambition 2018 besteden we extra aandacht aan trends die onze toekomstige rol als verzekeraar kunnen beïnvloeden. Zo was Ageas UK al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van telematicatechnologie. Momenteel zetten we al stappen om goed te kunnen inspelen op de kansen en ontwikkelingen die "connected cars" zullen bieden. Los daarvan boeken we samen met bestaande partijen en start-ups ook voortgang op andere gebieden, zoals "connected homes".

Competitief blijven

De markt in het Verenigd Koninkrijk blijft zich ontwikkelen, en wij verwachten dat vergelijkende websites terrein zullen winnen in de sectoren Auto en Inboedel. Daarom zullen we door nieuwe producten te ontwikkelen op een eerlijke maar harde manier blijven concurreren in de markten waarin we actief zijn. Daarbij concentreren we ons op kostenbesparing, onderschrijvingen en ons prijsbeleid. We houden de efficiëntie van onze systemen en processen continu in het oog. Ook evalueren we regelmatig ons gebruik van data en de mogelijkheden om te investeren in nieuwe vaardigheden.

We blijven op een eerlijke maar harde manier concurreren in de markten waarin we actief zijn

Andy Watson, CEO Verenigd Koninkrijk

Uiteindelijk zijn het de klanten die onze schadediensten beoordelen. We zijn dan ook trots dat we op dit gebied goed presteren: we krijgen consequent hoge cijfers van onze klanten en van de sector.

Ondanks alle technologische ontwikkelingen is en blijft verzekeren een persoonlijke aangelegenheid. Daarom stelt Ageas de mens centraal - dit principe vormt de basis van ons succes.

financiële objectieven van de Ambition 2018-strategie

Op weg om Ambition 2018 te realiseren

% van het brutopremie-inkomen komt van Aziatische JV's

De stijging van het premie-inkomen via onze Aziatische JV’s versterkt onze keuze om verder uit te breiden in deze groeimarkten

Prestaties houden aan, ook bij verandering

2016 was weer een goed jaar voor Ageas in Azië, ondanks de opmerkelijke volatiliteit van de financiële markten en de wereldwijde politieke onzekerheid. Het was ook een jaar van radicale veranderingen voor de regio. We rondden de verkoop van onze verzekeringsactiviteiten in Hongkong af en zetten een zelfstandig regiokantoor op voor shared services.

In de Filipijnen brachten we een nieuw merk op de markt: Troo. Samen met onze Maleisische partner Maybank startten we Leven-activiteiten in Singapore. De eerste resultaten waren al veelbelovend. Tegelijkertijd troffen we voorbereidingen voor de lancering van onze activiteiten in Vietnam begin 2017.

De verkoop van onze dochteronderneming in Hongkong en de start in nieuwe markten illustreren onze focus op duurzame groei. Meer verkoop en een sterke teamprestatie zorgden opnieuw voor een sterk jaar.

Gary Crist, CEO Azië

Sterk resultaat ondanks moeilijke marktomstandigheden

In China presteerde Taiping Life opnieuw zeer goed onder lastige omstandigheden. Dit resultaat is te danken aan de strikte uitvoering van onze strategie en de unieke relatie met onze agenten, waarvan China er tegenwoordig meer dan 250.000 telt. Taiping Life weet zijn uiterst productieve agenten als geen ander aan zich te binden en te activeren. De polisvernieuwing via zowel de agenten als het bankkanaal is uitzonderlijk. De markt zal zich aanpassen aan de voorgenomen veranderingen in de regelgeving voor kortetermijnproducten met een hoog rendement en producten met een eenmalige premie binnen het bankverzekeren.

In Thailand behield Muang Thai zijn positie als marktleider in nieuwe business. Het bedrijf behaalde weer goede resultaten, had een sterke solvabiliteit en was ‘best in class’ wat betreft polisvernieuwing. Hoewel er in Thailand op politiek en sociaal gebied veel verandert, blijft Muang Thai de verwachtingen overtreffen.

Ook in Maleisië vormden de financiële omstandigheden een uitdaging. We concentreren ons daar op het bankverzekeren, waar onze verkoop van nieuwe premies veel sterker groeit dan de markt. We hebben veel voorbereidingen getroffen voor de deregulering van de tarieven op de Auto-markt in Maleisië door bijvoorbeeld nieuwe waarderingsmodellen te ontwikkelen. Zodra de deregulering van kracht wordt, zal die de markt beïnvloeden. Het staat verzekeraars dan vrij om hun producten aan te passen en de prijzen af te stemmen op het risicoprofiel en de voorkeur van de klant. Klanten zullen hierdoor ook uit een ruimer aanbod kunnen kiezen.

In Indië blijven we profiteren van het sterke bankkanaal waar de verkoop in 2016 steeg.

Samen met onze partners groeien

In Azië vormen lange, diepgaande partnerships de basis van ons succes. Naast onze uitbreiding naar Singapore met Maybank, vergrootten we ook ons geografisch bereik in samenwerking met onze Thaise partner Muang Thai. Met hen startten we Leven-activiteiten in Cambodja en Leven en Niet-Levenactiviteiten in Laos.

Samen met onze partners werken we ook aan diverse digitale initiatieven. Die vormen een onderdeel van onze Ambition 2018-strategie. We hebben een regionaal analyseteam opgezet om de entiteiten te ondersteunen bij projecten met allerlei verschillende thema's; van klantenbinding tot cross-selling, fraude en klantenwerving.

Ons nieuwe aanbod in de Filipijnen is een goed praktijkvoorbeeld van onze nieuwe digitale strategie. Door deze aanpak zijn we communicatiever en kunnen we beter inspelen op de klant in een jonge, dynamische en technisch onderlegde markt. Daarnaast bood de Ageas Academy een belangrijk kader om vanuit klantenperspectief nieuwe mogelijkheden te verkennen in Thailand en de Filipijnen.

Onberispelijke uitvoering blijft in 2017 prioriteit

Ageas geniet in Azië een goede positie en heeft er een sterke basis. Met het oog op de toekomst moeten we voorbereid zijn op onverwachte ontwikkelingen en blijven inzetten op onze sterke punten. We hebben een goede start gemaakt in Singapore en de Filipijnen, en in Vietnam staan we stevig in de startblokken. Prioriteit is nu de uitvoering tot een goed einde te brengen en ons te blijven concentreren op het eindresultaat. Tegelijkertijd blijven we uitkijken naar mogelijke kansen in markten als Indonesië, mits ze voldoen aan onze strenge eisen voor markttoetreding en M&A.

% solide Combined ratio voor de Niet-Levenactiviteiten in Continentaal Europa

Continentaal Europa behaalde sterke resultaten terwijl het verder ook operationeel hoog bleef scoren

Sterke prestaties in een jaar van grote veranderingen

Toen Ageas in de lente van 2016 de overname van de Portugese verzekeringsactiviteiten van AXA afrondde, werd het in één klap nummer 2 op de Portugese verzekeringsmarkt. Samen met met de al bestaande activiteiten van Ocidental en Médis heeft Ageas nu in Portugal een uitgebreide en sterke basis voor toekomstige groei.

Nieuw merk Ageas Seguros wint terrein

De nieuw verworven activiteit kreeg de naam Ageas Seguros. Na slechts 6 maanden was de naamsbekendheid al 32%, dankzij een aantal zeer innovatieve campagnes. Het nieuwe verzekeringsmerk onderscheidt zich van z’n concurrenten en is gebouwd op gedeelde waarden, een ondernemende instelling, innovatie en klantenservice. Het doet het goed bij werknemers, klanten, agenten en partners.

Continentaal Europa behaalde sterke resultaten terwijl het verder ook operationeel hoog bleef scoren

Steven Braekeveldt, CEO Continentaal Europa

De verkoopcijfers stegen sneller dan verwacht, en ook de klanttevredenheid wordt beter. De nieuwe naam, Ageas Seguros, is nog maar het begin van een langer traject. We zullen heel 2017 verder blijven werken aan de integratie en transformatie, waarbij we ook een belangrijke upgrade van de IT-infrastructuur voorzien. Die is nodig om de toekomstige noden van het bedrijf en zijn klant en te kunnen vervullen.

Meerwaarde in de klantervaring

Alle entiteiten hebben solide operationele resultaten geboekt. Vooral de Portugese activiteiten Médis en Ocidental bleven zeer goed presteren.

In Portugal en Turkije analyseerden we hoe we binnen de Auto- en Zorgverzekeringen meerwaarde kunnen creëren voor de klant. De resultaten van dit onderzoek worden nu verwerkt in onze processen om de klantervaring te verbeteren. In Frankrijk boeken we succes met de uitrol van een nieuwe, grotendeels digitale strategie voor de belangrijke IFA markt.

Digitalisering maakt in veel van onze markten een opmars. In de toekomst krijgen klanten van Médis in Portugal hun eigen webpagina met een overzicht van alle producten die ze bij ons afnemen. In Italië blijven we uitkijken naar manieren om efficiënter te werken. We overwegen daar ook de uitbreiding van het bankverzekeringsdistributiekanaal. In Turkije lanceerden we een proces dat zorgt voor een integrale klantbeleving. We concentreerden ons daarbij op de verkoop van winstgevende producten in een markt waar sommige pakketten verlies lijden. Daarnaast zetten we in Turkije stappen om de relatie met het bankkanaal te versterken.

Om Ageas Seguros op de kaart te zetten, ondernemen we verschillende initiatieven om het merk te positioneren. Die gevarieerde aanpak begint aan te slaan en helpt ons om het merk heel anders dan z’n concurrenten in de markt te zetten. Ageas Seguros haalde de nationale televisie omdat we sponsor zijn geworden van de 5km loopwedstrijd tegen borstkanker. Op de stranden van Portugal rolden we in samenwerking met onze agenten met succes een innovatieve campagne uit om mensen bewuster te maken van hun gezondheid. Bij Ageas en dus ook in Continentaal Europa wordt intensief gebruikgemaakt van sociale media met campagnes die in de verschillende landen een flink aantal volgers opleverden. De creativiteit en het harde werk van het Ageas Seguros team gingen niet onopgemerkt voorbij. Het merk won de Grand Prize van de Portugese Vereniging voor Zakelijke Communicatie (ACPE) in de categorie Social Media.

Alle entiteiten van Ageas, en dus ook in Continentaal Europa, gaan maandelijks hun Net Promoter Score bijhouden. We doen dat om de klantgerichtheid te verbeteren, één van onze Ambition 2018 doelstellingen.

We verwachten dat het klimaat in de toekomst volatiel blijft. Die volatiliteit wordt versterkt door het vooruitzicht op politieke onzekerheid in bepaalde markten en de regelgeving die blijft veranderen.

De integratie van de Portugese activiteiten verder blijven doorvoeren blijft voor ons topprioriteit, net als het verhogen van de klanttevredenheid. We blijven innovatief en zullen op alle markten het nodige doen om de klanttevredenheid te verhogen. En we blijven uitkijken naar groeikansen in de markt. Dat kan organisch verlopen of via passende transacties.

nieuwe "Scholen van Morgen" open

miljoen Filipino’s maken van de Filipijnen een veelbelovende levensverzekeringenmarkt voor Troo

miljoen EUR nettowinst illustreert weerbaarheid van AG Insurance

Het team heeft in het afgelopen veelbewogen jaar opnieuw een sterke prestatie neergezet

Een solide basis die mogelijkheden biedt

Als we terugkijken op onze prestaties in 2016 kunnen we niet om het lastige economische klimaat heen. Maar ondanks uitdagende omstandigheden zoals lage rentes, handhaafden we ons rentabiliteitsniveau. Dankzij ons goed gediversifieerde bedrijfsmodel realiseerden we een combined ratio onder 97%.

Afgelopen jaar en in voorgaande jaren hebben we een aantal maatregelen genomen om onze efficiëntie en concurrentiepositie te waarborgen. We ontwikkelden een aantrekkelijk aanbod tegen de juiste prijs en besteedden extra aandacht aan kostenbeheersing. Nu staan we in België met stip op de eerste plek en hebben we een van de beste lastenratio's in de markt.

Binnen Niet-Leven kregen we te maken met nieuwe risico’s zoals plotse zware overstromingen en terrorisme dat begin 2016 een harde realiteit werd in België. Hoewel de groei wat gematigd was, blijven onze portefeuilles structureel gezond.

In België is AG Insurance duidelijk marktleider!

Hans De Cuyper, CEO België

Binnen Leven hebben we goede resultaten geboekt en groeit de instroom ondanks meerdere verlagingen van de gegarandeerde rente. Niettegenstaande het lage rendement blijven deze producten aantrekkelijk voor de klant, zelfs bij lage rentes.

In onafhankelijke onderzoeken onder makelaars van onder andere IMCA en Bent Hurst kreeg AG voor zowel zijn productaanbod als zijn dienstverlening aan partners en klanten het hoogste cijfer. Een mooie erkenning van de jarenlange samenwerking van AG Insurance met zijn partners en het engagement naar zijn klanten!

Dichter bij de klant door digitalisering

AG Insurance heeft Ambition 2018 met open armen ontvangen. Het heeft zijn digitale transformatie versneld, biedt via meerdere kanalen een complete klantervaring, en integreert data-analyse in zijn sleutelprocessen. Wij leveren digitale oplossingen voor distributiepartners, waaronder onze bankpartner, het makelaarskanaal en grote zakelijke klanten. En dit is pas het begin: in 2017 staan er meerdere aanvullende initiatieven gepland. Dankzij nieuwe digitale platformen kunnen onze bankklanten nu via online bankieren hun verzekeringsportefeuille inkijken. In de toekomst zullen makelaars klanten via hun eigen website datzelfde inzicht in hun verzekeringscontracten kunnen bieden. We lanceerden het platform ‘My Global Benefits’. Hiermee kunnen zakelijke klanten hun werknemers online toegang geven tot hun pensioenoverzicht.

Dankzij ontwikkelingen binnen data-analyse zijn we beter in staat om kosten te beheren en kunnen we tegelijkertijd onze klantenservice verbeteren. Op basis van onze claimervaring en andere beschikbare data kunnen we solide statistische modellen bouwen en de reparatiekosten voor auto's en andere bezittingen veel accurater inschatten.

Inspelen op nieuwe kansen

We nemen aan dat het klimaat op korte termijn niet zal veranderen, maar dankzij een weldoordachte strategie zijn we overal op voorbereid. We verwachten dat er nieuwe kansen zullen ontstaan door pensioenhervormingen. Een vernieuwde regelgeving op vlak van voordelen voor de werknemer zal ons in combinatie met wat we in de gezondheidszorg realiseren dichter bij bedrijven en hun werknemers brengen. De evolutie van de digitale wereld zorgt ook voor nieuwe mogelijkheden om innovatieve producten en diensten te creëren, en klanten op een andere manier bij onze activiteiten te betrekken. Met die aanpak doorbreken we het vaste stramien van de traditionele verzekeringswereld.

Onze rol in de maatschappij

Bij AG Insurance zijn we er trots op om "Supporters van Jouw Leven" te mogen zijn. Het begint bij de bereidheid van ons personeel om steeds iets meer te doen voor onze klanten dan wat verwacht wordt. Daarnaast zetten honderden van onze medewerkers zich vrijwillig in voor verschillende solidariteitsprogramma's. Via zijn dochteronderneming AG Real Estate speelt AG Insurance ook een steeds belangrijkere rol binnen de financiering van infrastructuur. In 2016 realiseerden we de honderdste school in het "Scholen Van Morgen"-programma. Dat gebeurde op tijd en binnen budget. We liggen op schema om alle 200 scholen in 2018 op te leveren. Daarnaast steunde AG Insurance het Belgische Olympische en Paralympische team bij de Olympische spelen in Rio.

Als marktleider is het onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de verzekeringsmarkt. Daarom zijn wij trots op ons voorzitterschap van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, dat een belangrijke rol speelt in tijden van verandering binnen de verzekeringswereld.

nieuwe medewerkers in Portugal geven Ageas Seguros vorm

miljoen EUR nettowinst uit Verzekeringsactiviteiten, mogelijk gemaakt door 40.000 medewerkers

en jaar van erkenning voor CEO Bart De Smet en GRO Emmanuel van Grimbergen

miljoen EUR teruggegeven aan aandeelhouders sinds 2009

3.743 miljoen EUR teruggegeven aan aandeelhouders sinds 2009

mensen gaan de uitdaging aan om borstkanker te helpen voorkomen

Chinese verzekeringsagenten leveren opnieuw een topprestatie

Bedankt aan alle 38.000.000 klanten die ons inspireren
en helpen groeien!

0